índex - bibliografia

divendres, 23 de maig del 2008

A capgirells

Variants i sinònims: A capgirells (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Dando tumbos [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.