índex - bibliografia

divendres, 23 de maig del 2008

A carrera llarga

Variants i sinònims: A carrera feta (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Con el tiempo [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.