índex - bibliografia

divendres, 9 de maig del 2008

A aferra-pilla

Variants i sinònims: A aferra-pilla (DCVB 1930).

Equivalents: A la arrebatiña [ES] (DCVB 1930).

Localització: Es diu a Mallorca (DCVB 1930).

Explicació: Lluitant i empentejant-se molts per apoderar-se de qualque cosa (DCVB 1930).

Font: Alcover-Moll (1930): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.

5 comentaris:

pepsi ha dit...

A barreig: a aferrapilla; acte de tirar confits o altres coses perquè els al·lots els apleguin (Men.).

A estiracabells

pepsi ha dit...

DCVB:

REPUNYA f. : Aferra-pilla, a estiracabells (Labèrnia, Escrig, Martí G. Diccs.); cast. arrebatiña.

REPUNYAR v.
Fer repunya (Labèrnia Dicc.); cast. arrebatiñar.

ARREPUNY m.
Acte d'arrepunyar (Escrig-Ll. Dicc.); cast. arrebato.

ARREPUNYAR v. tr.
Agafar o prendre amb violència i precipitació (Escrig-Ll. Dicc.); cast. arrebatar.

pep ha dit...

De fet *(ar)repunyar i derivats són castellans

*aferrapilla / a estiracabells | relleu / barreig Bal. (acte de llançar confits o altres coses perquè els nins els apleguin)

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Moltes gràcies pels comentaris, Pepsi!

pep ha dit...

Un altre: A arrapatoni o A arrapa Toni DCVB cast. a la rebatiña.