índex - bibliografia

dimecres, 7 de maig del 2008

... i tots altres

Variants i sinònims:  ... i tots altres (BALBASTRE 1977).


Equivalents: ... y demás [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.