índex - bibliografia

divendres, 23 de maig del 2008

A carrera feta

Variants i sinònims: A carrera feta (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Sin interrupción [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.