índex - bibliografia

dilluns, 12 de maig del 2008

A bombo i platerets

Variants i sinònims: A bombo i platerets (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (CORREIG-CUGAT-RIUS 1984) - (MIRAVITLLES 1989) - (POMARES 1997).

Equivalents: A bombo y platillos (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Explicació: D'una manera molt ostensible (POMARES 1997).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.