índex - bibliografia

dimecres, 7 de maig del 2008

... i els dies que durarà

Variants i sinònims:  ... i els dies que durarà (BALBATRE 1977)


Equivalents: ... y lo que te rondaré, morena [ES] (BALBASTRE 1977)

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.