índex - bibliografia

dimecres, 7 de maig del 2008

... i tota la pesca

Variants i sinònims: ... i tota la pesca (POMARES 1997)

Equivalents:

  • ... y lo que cuelga [ES] (BALBASTRE 1977)
  • ... y otras zarandajas [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: ... i tota la resta (POMARES 1997).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.