índex - bibliografia

dimecres, 21 de maig del 2008

A brida abatuda

Variants i sinònims:

 • A brida abatuda (BALBASTRE 1977)
 • A brisa abatuda (MIRAVITLLES 1989)
 • A lloure (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A tesa (MIRAVITLLES 1989)
 • En llibertat (FERRET 1968)
 • Lliurement (FERRET 1968)
Equivalents:
 • A capricho [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A rienda suelta [ES](BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A sus (mis, tus, etc.) anchas [ES] (BALBASTRE 1977)
 • En libertad [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: En llibertat; sense subjecció (PERRAMON 1979).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.