índex - bibliografia

dissabte, 10 de maig del 2008

A banda i banda

Variants i sinònims:
  • A banda i banda (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (DLC 1993)
  • A tots dos costats
Equivalents:
  • A ambos lados [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
  • A uno y otro lado [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
  • A cada costat (PERRAMON 1979).
  • A tots dos costats (DLC 1993).
Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.