índex - bibliografia

dilluns, 12 de maig del 2008

De bocaterrosa

Variants i sinònims:
 • Abocons (DCVB 1950) - (MIRAVITLLES 1989)
 • A bocons (DIÀFORA 1982)
 • Boca avall (FERRET 1968)
 • Boca per avall - (MIRAVITLLES 1989)
 • D'abocons (DCVB 1950)
 • De boca a terra (FERRET 1968)
 • De boca terrosa (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De bocaterrosa (DCVB 1950) - (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De cara a terra (DCVB 1950)
Equivalents:
 • Boca abajo (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
 • De bruces (DCVB 1950) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Explicació:
 • Adv. de bocaterrosa, de cara a terra (DCVB 1950).
 • Amb la cara cap avall (PERRAMON 1979).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.