índex - bibliografia

dissabte, 10 de maig del 2008

Saber de quin mal s'ha de morir

Variants i sinònims:
  • A aquest no li hem d'ensenyar res (MIRAVITLLES 1989)
  • Saber de quin mal s'ha de morir (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: Estar al cabo de la calle [ES] (MIRAVITLLES 1989).

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.