índex - bibliografia

dimecres, 7 de maig del 2008

... ni quins romanços!

Variants i sinònims:  ... ni quins romanços! (BALBASTRE 1977)


Equivalents:
  • ¡... ni que narices! [ES] (BALBASTRE 1977)
  • ¡... ni que niño muerto! [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.