índex - bibliografia

diumenge, 4 de maig del 2008

Ser més variable que el temps (o que el vent)

Variants i sinònims:
Equivalents: Donde digo digo no digo digo, que digo Diego [ES] (ESPUNYES 2007).

Font
: Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».