índex - bibliografia

dissabte, 28 de juny del 2008

A dalt

Variants i sinònims: A dalt (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)

Equivalents: Arriba [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.