índex - bibliografia

dilluns, 2 de juny de 2008

A contrafur

Variants i sinònims: A contrafur (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Desaforadamente [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.