índex - bibliografia

dissabte, 28 de juny del 2008

A creu i a recreu

Variants i sinònims:
  • A creu i a recreu (FARNÉS 1992)
  • A creu i recreu (DIÀFORA 1982)
Equivalents: Por todas partes [ES] (DIÀFORA).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.