índex - bibliografia

dilluns, 2 de juny de 2008

A contraclaror

Variants i sinònims:
  • A contraclaror (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
  • De besllum (MIRAVITLLES 1989)

Equivalents:

  • A trasluz [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • Al trasluz [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: Posant l'objecte entre la llum i l'ull (FERRET 1968) - (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.