índex - bibliografia

dissabte, 14 de juny de 2008

Una al mall i una altra a l'enclusa

Variants i sinònims:
  • Una al clau, i cent a la ferradura (SAURA 1884)
  • Una al mall i altra a l'enclusa (SAURA 1884)
  • Una al mall i una altra a l'enclusa (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
  • Dar una en el clavo y ciento en la herradura [ES] (SAURA 1884)
  • Una en el clavo y ciento en la herradura [ES] (BALBASTRE 1977)
Parèmia segons la font original: Una al mall y altra á la enclusa | Una al clau, y cent á la ferradura (SAURA 1884).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.