índex - bibliografia

diumenge, 12 d’octubre del 2008

A la inversa

Variants i sinònims:
  • A l'inrevés (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982)
  • A la inversa (DIÀFORA 1982)
Equivalents:
  • A la inversa [ES] (DIÀFORA 1982)
  • Al revés [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En sentit oposat (PERRAMON 1979).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.