índex - bibliografia

dissabte, 11 d’octubre del 2008

A la folla

Variants i sinònims:
  • A la folla (DIÀFORA 1982)
  • Amb brutalitat (MIRAVITLLES 1989)
  • Anar de bòlit (MIRAVITLLES 1989)
  • D'un cantó a l'altre (MIRAVITLLES 1989)
  • Sense miraments (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A lo loco [ES] (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Font:
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.