índex - bibliografia

dissabte, 18 d’octubre del 2008

A la par

Variants i sinònims:
  • A la par (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
  • Al corrent d'una cosa (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
  • À la page [FR] (MIRAVITLLES 1989)
  • A la par [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Igualtat de valor nominal amb el del mercat (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.