índex - bibliografia

dilluns, 13 d’octubre del 2008

A la nostrada

Variants i sinònims:
  • A la nostrada (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982)
  • A la nostra manera (FERRET 1968)
Equivalents: A nuestra manera [ES] (DIÀFORA 1982).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.