índex - bibliografia

diumenge, 12 d’octubre del 2008

A la menuda

Variants i sinònims:
  • A la menuda (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
  • Al detall (FERRET 1968) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
  • A granel [ES] (BALBASTRE 1977) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
  • Al menor [ES] (MIRAVITLLES 1989)
  • Al menudeo [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Al por menor [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (RIERA 1985) - (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Comprant o venent en petita quantitat (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Manel Riera (1985): Correspondència comercial i privada en català. Barcelona: Ed. Llar del Llibre.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.