índex - bibliografia

divendres, 9 de maig de 2008

A aferra-pilla

Variants i sinònims: A aferra-pilla (DCVB 1930).

Equivalents: A la arrebatiña [ES] (DCVB 1930).

Localització: Es diu a Mallorca (DCVB 1930).

Explicació: Lluitant i empentejant-se molts per apoderar-se de qualque cosa (DCVB 1930).

Font: Alcover-Moll (1930): Diccionari català-valencià-balear (en línia) (DCVB). Palma de Mallorca: Ed. Moll.