índex - bibliografia

dissabte, 18 d’octubre de 2008

A la regalada

Variants i sinònims: A la regalada (GALIANA 1767) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979).

Equivalents: A sus (mis, tus, etc.) anchas [ES] (BALBASTRE 1977).

Explicació: Amb tota comoditat (PERRAMON 1979).

Nota: Ho trobem ja documentat el 1767 a la Rondalla de rondalles de Fra Luis Galiana: «y prenia la fresca á mon plaer, masentava á les fontetes, y llegia á la regalada alguns llibrets de espècies bònes y de gust delicadisim».

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.

Cap comentari: