índex - bibliografia

dissabte, 18 d’octubre de 2008

A la percaça

Variants i sinònims:
  • A la percaça (DIÀFORA 1982)
  • A la percaça de (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • A la recerca de (MIRAVITLLES 1989)
  • En cerca de (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents:
  • A la caza [ES] (DIÀFORA 1982)
  • En busca de [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • En persecución [ES] (DIÀFORA 1982)
Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Cap comentari: