índex - bibliografia

diumenge, 12 d’octubre de 2008

A la insabuda

Variants i sinònims: A la insabuda (FERRET 1968) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Sin saberlo [ES] (DIÀFORA 1982).

Explicació: Sense haver-ne coneixement (FERRET 1968).

Font: Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

Cap comentari: