índex - bibliografia

dimarts, 11 d’agost del 2009

Quan les cabres tindran llana

Variants i sinònims: Quan les cabres tindran llana (SAURA 1884).

Equivalents: Cuando la rana tenga (o crie) pelos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Quant las cabras tindran llana (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.