índex - bibliografia

dimarts, 11 d’agost de 2009

Què n'és es cul de ses témpores?

Variants i sinònims: Què n'és es cul de ses témpores? (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: ¿Qué va del culo a las (cuatro) témporas? [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu replicant a un qui vol relacionar coses que no tenen res a veure una amb l'altre (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: