índex - bibliografia

dilluns, 16 de març de 2009

A menys que

Variants i sinònims:
  • A menys que (MIRAVITLLES 1989)
  • Llevat que (MIRAVITLLES 1989)
Equivalents: A no ser que [ES] (MIRAVITLLES 1989)

Font: Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Cap comentari: