índex - bibliografia

dimecres, 18 de febrer de 2009

A les bones

Variants i sinònims: A les bones (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
  • A buenas [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982) - (MIRAVITLLES 1989)
  • A las buenas [ES] (DIÀFORA 1982)
  • Por las buenas [ES] (MIRAVITLLES 1989)
Explicació: Amistosament (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Cap comentari: