índex - bibliografia

diumenge, 14 de setembre de 2008

A grapades

Variants i sinònims:
  • A faneques (GIMENO-ROURA 1986)
  • A grapades (DIÀFORA 1982)
  • A grapats (PERRAMON 1979) - (GIMENO-ROURA 1986)
  • A munts (BALBASTRE 1977) - (GIMENO-ROURA 1986)
Equivalents:
  • A montones [ES] (BALBASTRE 1977)
  • A puñados [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: En gran quantitat (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

Cap comentari: