índex - bibliografia

dilluns, 20 d’octubre de 2008

Tenir més caps que barrets

Variants i sinònims:
  • Tenir més caps que barrets (PÀMIES 1997a)
  • Tenir molts caps i pocs barrets (PÀMIES 1997a)
Equivalents: El que está en muchos cabos, está en ninguno [ES] (PÀMIES 1997a).

Explicació: Estar algú molt carregat d'obligacions i feines, sense trobar qui el pugui ajudar a acomplir-les totes (PÀMIES 1997a).

Localització: Es diu a València (PÀMIES 1997a).

Nota: Documentat a Martí i Adell (1987), com a «La personalitat i el capteniment» (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

Cap comentari: