índex - bibliografia

divendres, 31 d’octubre de 2008

A les envistes

Variants i sinònims: A les envistes (FERRET 1968) - (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979) - (MIRAVITLLES 1989).

Equivalents:
  • A la vista [ES] (BALBASTRE 1977) - (MIRAVITLLES 1989)
  • A vista de [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Un lloc des del qual veiem l'indret on anem (PERRAMON 1979).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Joan Miravitlles (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions. Barcelona: Editorial Claret. Col·lecció «Pompeu Fabra», núm. 10.

Cap comentari: