índex - bibliografia

diumenge, 14 de setembre de 2008

A hores petites

Variants i sinònims:
  • A hores petites (DIÀFORA 1982)
  • A les (hores) petites (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
  • A altas horas [ES] (BALBASTRE 1977)
  • De madrugada [ES] (DIÀFORA 1982)
Explicació: Primeres hores del dia (DIÀFORA 1982).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

Cap comentari: